sprzedaż • działka • budowlana


lubelskie • Chełm


607 000 PLN
141 327 €
123 414 £
166 497 $
  • 10 136
60 zł
14 €
12 £
16 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

ogłasza dnia 14 maja 2018 roku przetarg nieograniczony na sprzedaż:Nieruchomości gruntowej o charakterze przemysłowym, zabudowanej infrastrukturą techniczną:Chełm ul. Towarowa 3, województwo lubelskie; działka o nr ew. 65 o powierzchni 10.136 m² (KW LU1C/00010197/2, Sąd Rejonowy Chełm) - cena wywoławcza 607.000,00 PLN nettoOferty należy składać do dnia 15.06.2018 roku na adres: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Biuro Administracji, Zespół Analiz i Przetargów, 09-411 Płock, ul. Chemików 7Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 31.10.2018 roku.Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania ofert dostępne są na stronie internetowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.: www.orlen.pl (zakładka: przetargi-zbycie nieruchomości).

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

09-411 Płock, ul. Chemików 7, tel.: (+48 24) 256 00 00, fax: (+48 24) 367 70 00, www.orlen.pl; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł.Kontakt:
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
tel: (+48 24) 256 00 00

  • powierzchnia: 10136 m2
  • powierzchnia działki: 10136 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek