sprzedaż • działka • budowlana


lubelskie • Kraśnik • Zarzecze Pierwsze


380 000 PLN
90 005 €
79 351 £
106 611 $
  • 4 870
78 zł
18 €
16 £
22 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

BURMISTRZ MIASTA KRAŚNIK
dnia 05.12.2017 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/446/2017 Rady Miasta Kraśnik z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku, obręb Zarzecze I oraz Zarządzeniem Nr 683/2017 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 19.10.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku, obręb Zarzecze I przeznaczone zostały do sprzedaży działki opisane w poniższej tabeli:


Lp.: 1

Nr działki: 121/4

Pow. w ha: 0,4870

Oznaczenie w księdze wieczystej: LU1K/00029009/2

Położenie nieruchomości: Kraśnik obręb Zarzecze I

Przeznaczenie w planie miejscowym: Działka przeznaczona jest w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną różnych typów zabudowy (wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa) o wysokości budynków do II kondygnacji z możliwością realizacji dodatkowo poddasza użytkowego w stromym dachu, w części pod tereny usług z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne handlu (w tym stacji paliw płynnych i gazowych), oraz pod usługi publiczne oraz inne usługi publiczne i komercyjne bez możliwości realizacji obiektów wielko powierzchniowych (o powierzchni przekraczającej 2000 m2 powierzchni handlowej), oraz częściowo pod tereny zieleni parkowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń parkową, skwery i zieleńce.

Uwagi: Sprzedaż w drodze przetargu

Cena nieruchomości netto w zł: 380 000,00


Lp.: 2

Nr działki: 124/1

Pow. w ha: 0,4889

Oznaczenie w księdze wieczystej: LU1K/00029009/2

Położenie nieruchomości: Kraśnik obręb Zarzecze I

Przeznaczenie w planie miejscowym: Tereny zieleni parkowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń parkową, skwery i zieleńce.

Uwagi: Sprzedaż w drodze przetargu

Cena nieruchomości netto w zł: 75 000,00


Lp.: 3

Nr działki: 124/3

Pow. w ha: 0,2808

Oznaczenie w księdze wieczystej: LU1K/00029009/2

Położenie nieruchomości: Kraśnik obręb Zarzecze I

Przeznaczenie w planie miejscowym: Tereny usług z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne handlu (w tym stacji paliw płynnych i gazowych), oraz pod usługi publiczne oraz inne usługi publiczne i komercyjne bez możliwości realizacji obiektów wielko powierzchniowych (o powierzchni przekraczającej 2000 m2 powierzchni handlowej).

Uwagi: Sprzedaż w drodze przetargu

Cena nieruchomości netto w zł: 450 000,00Przedmiotowe działki położone są przy ul. Armii Krajowej w miejscowości Kraśnik, powiat kraśnicki w woj. lubelskim, w odległości około 300 m. od centrum miasta, około 1,7 km od drogi krajowej nr 19. Działki są niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością trawiastą i drzewiastą (samosiejki), teren o lekkich wzniesieniach. Działki są nieogrodzone, wąskie i swoim kształtem przypominają wydłużony prostokąt, ze względu na swój kształt ograniczone są swobodną zabudową. Teren działek wymaga nakładów na wykarczowanie. Działki oznaczone numerami 121/4 oraz 124/3 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Armii Krajowej natomiast dojazd do działki numer 124/1 zgodnie z Zarządzeniem Nr 719/2017 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 13.11.2017 r. będzie odbywał się począwszy od drogi gminnej ulicy Armii Krajowej na całej długości działek w ewidencji gruntów oznaczonych numerami 124/3 oraz 124/2 wzdłuż granicy z działką w ewidencji gruntów oznaczoną numerem 129 o szerokości 4 m. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zagospodarowane i zabudowane budynkami mieszkalnymi, usługowymi oraz tereny niezagospodarowane, w bliskiej odległości od nieruchomości znajduje się Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku - Liceum Ogólnokształcące. Przez działki numer 124/3 oraz 121/4 przebiega kanał ciepłowniczy, pozostałe media tj. sieć energetyczna, wodociągowa telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna dostępne są w pasie drogowym ul. Armii Krajowej. Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 124/1 nie posiada dostępu do żadnej infrastruktury technicznej.1. Cena nieruchomości ustalona została na podstawie jej wartości zgodnie z art. 67 ust. 1 i 2 pkt. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży.

3. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.

4. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

5. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy - nie dotyczy.

6. Termin wnoszenia opłat - nie dotyczy.

7. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy.

8. Wykaz wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń w okresie od 07.12.2017 r. do 28.12.2017 r.

9. Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości winny zgłosić wnioski o nabycie tej nieruchomości w terminie do dnia 19.01.2018 r.Kontakt:
Urząd Miasta Kraśnik
tel: 81 825-15-20

  • powierzchnia: 4870 m2
  • powierzchnia działki: 4870 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek