sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


lubelskie • Średnie Małe


840 500 PLN
195 098 €
175 081 £
224 401 $
  • 1 501
560 zł
130 €
117 £
150 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Nielisz, dnia 11.06.2018r.

Ogłaszający:
Gmina Nielisz,

Nielisz 279
22-413 Nielisz

NIP: 922-275-00-48
http://ugnielisz.bip.lubelskie.plWójt Gminy Nielisz
ogłasza IV przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nielisz


Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018r. poz. 121 z późn. zm.)


Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym o konstrukcji murowanej dawnej szkoły o powierzchni użytkowej 1 501,20 m2 oznaczona jako działka nr 3/2, ark. mapy 1 o powierzchni 1,5900 ha położonej w miejscowości Średnie Małe. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW Nr ZA1Z/00112645/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Zamościu. Przedmiotowa nieruchomości posiada KW, która jest wolna od obciążeń i zadłużeń.


1. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z budynkami wynosi 840 500,00 zł. Dostawa towaru korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43. Ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.).


2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 45 000,00 złotych.

Wadium oferent zobowiązany jest wpłacić w formie pieniądza przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 93 9628 0007 20010000 0013 3351 w Banku Spółdzielczym w Nieliszu z dopiskiem wadium Średnie Małe w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 16 sierpnia 2018r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Nielisz.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczony na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przedawnieniu w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.


3. Kryteria: cena max. 100 punktów;


4. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz regulaminem przetargu.


5. Oferty należy składać do dnia 20 sierpnia 2018r. godz.10.00 w budynku Urzędu Gminy Nielisz pok. nr. 1 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi 20 sierpnia 2018r o godz. 10.30 w budynku Urzędu Gminy Nielisz, sala narad.


6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nielisz lub tel. 84 631 27 27 codziennie w godz. 8.00 - 15.00 lub na stronie internetowej www.ugnielisz.bip.lubelskie.pl/Zamówienia publiczne/PrzetargiZałączniki:

1. Regulamin i warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego - załącznik nr 1

2. Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 2

3. Operat szacunkowy - załącznik nr 3Regulamin i warunki przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/814

Wzór formularza ofertowego: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/815Kontakt:
Urząd Gminy Nielisz
tel: (084) 631 27 27

  • powierzchnia: 1501 m2
  • powierzchnia działki: 15900 m2
  • piętro: 1 piętro
  • liczba pięter w budynku: 1 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek