sprzedaż • mieszkanie


lubelskie • Świdnik • Racławicka


129 000 PLN
29 787 €
26 194 £
33 541 $
  • 44
2 932 zł
677 €
595 £
762 $
za m²

2 pokoje • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza:

drugi przetarg ustny nieograniczony


1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż spółdzielczo - własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 15 o pow. 44,98 m2 znajdującego się w Świdniku przy ul. Racławickiej 45. Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na IV piętrze budynku mieszkalnego, wielolokalowego, składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz wc.

Właścicielem spółdzielczo - własnościowego prawa do ww. lokalu mieszkalnego nr 15 znajdującego się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z Postanowieniem Sądu jest Gmina Miejska Świdnik. Lokal nie jest wyodrębniony z księgi wieczystej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.

Budynek, w którym znajduje się ww. lokal usytuowany jest wraz z 5 innymi budynkami mieszkalnymi, wielolokalowymi w obrębie 1, na działce nr 1228/11.. Ww. działka o pow. 13.535 m2 jest we współwłasności właścicieli lokali wyodrębnionych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik teren, na którym zlokalizowany jest lokal przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wysokiej intensywności zabudowy.

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich, nie istnieją ograniczenia w jej rozporządzaniu.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. Poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1496 z późn. zm) minął dnia 31.10.2018r..


2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdniku, przy ul. Wyspiańskiego 27 w sali nr 415, o godz. 10.00 w dniu 8 marca 2019 roku.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wynosi 129 000,00 zł

Wadium wynosi: 13 000,00 zł (płatne do dnia 5 marca 2019 roku na konto Urzędu Miasta Świdnik nr 02 1020 3176 00005202 0013 8495 - liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Miejskiego w Świdniku)

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej - tj. 1.300,00zł


3. Informacje dodatkowe:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świdniku znajdującej się na I piętrze, obok pokoju nr 115 oraz opublikowane na stronie internetowej miasta: www.swidnik.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.umswidnik.bip.lubelskie.pl

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Urzędzie Miejskim w Świdniku, Wydział Mienia Komunalnego pokój 114, tel.(81) 7517675, e-mail: w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Lokal będzie można oglądać w dniu 01.03.2018 r. w godzinach 14.00 -15.00.Kontakt:
Urząd Miasta Świdnik
tel: (81) 751 76 75

  • powierzchnia: 44 m2
  • piętro: 4 piętro
  • liczba pięter w budynku: 4 piętrowy
  • liczba pokoi: 2 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek