sprzedaż • mieszkanie


lubelskie • Świdnik • Stanisława Wyspiańskiego


140 000 PLN
32 591 €
28 373 £
35 873 $
  • 46
3 043 zł
709 €
617 £
780 $
za m²

2 pokoje • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony


1. Na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 położonego na parterze w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyspiańskiego 14 w Świdniku o powierzchni 46,00 m2 (2 pokoje + kuchnia + przedpokój + łazienka z wc). Ww. lokal mieszkalny usytuowany jest w obrębie 1 na działce Nr 1265/3 o powierzchni 556,00 m2, uregulowany w KW LU1I/00048654/5 stanowiący własność Gminy Miejskiej Świdnik. Z lokalem związany jest udział 4600/144900 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności działki Nr 1265/3 .

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik teren, na którym zlokalizowany jest lokal przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o wysokiej intensywności zabudowy.

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich, nie istnieją ograniczenia w jej rozporządzaniu.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. Poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1496 z późn. zm.) minął dnia 13.09.2019 r.

2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, przy ul. Wyspiańskiego 27 w Świdniku w sali nr 415, o godz. 10.00 w dniu 6 listopada 2019 roku.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wynosi 140 000,00 zł

Wadium wynosi: 14 000,00 zł (płatne do dnia 30 października 2019 roku na konto Urzędu Miasta Świdnik nr 02 1020 3176 00005202 0013 8495 - liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Miasta Świdnik)

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej - tj. 1.500,00zł


3. Informacje dodatkowe:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Świdnik znajdującej się na I piętrze, obok pokoju nr 116 oraz opublikowane na stronie internetowej miasta: www.swidnik.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.umswidnik.bip.lubelskie.pl

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Urzędzie Miasta Świdnik, Wydział Obsługi Klienta pokój 116, tel.(81) 7517664, e-mail: w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Świdnik ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Lokal będzie można oglądać w dniu 28.10.2019 r. w godzinach 16.00 -17.00.
Kontakt:
Urząd Miasta Świdnik
tel: (81) 751 76 64

  • powierzchnia: 46 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 2 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek