sprzedaż • działka • budowlana


lubelskie • Włodawa


39 000 PLN
9 139 €
8 057 £
10 932 $
  • 1 000
39 zł
9 €
8 £
11 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Włodawa , dnia 11 września 2017 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 4 , 38 i 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 j.t.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.).

Burmistrz Włodawy
ogłasza
1) Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek
stanowiących własność Gminy Miejskiej Włodawa, położonych we Włodawie.


Przetarg odbędzie się w dniu 17.10.2017 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41, pokój nr 26.


1. Nieruchomość wśród podobnych działek niezabudowanych, kształt prostokątny, oznaczona numerem 1001 o powierzchni 1000 m2 obr. 2, położona przy ul. Porcelanowej we Włodawie (Osiedle mieszkaniowe przy ul Cegielnia), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. KW LU1W/ 00016840/5.

Cena wywoławcza 39.000,00 zł + 23% VAT.


2. Nieruchomość wśród podobnych działek niezabudowanych, kształt regularny, oznaczona numerem 974 o powierzchni 1005 m2 obr. 2, położona przy ul. Glazurowej we Włodawie (Osiedle mieszkaniowe przy ul. Cegielnia), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. KW LU1W/00016840/5.

Cena wywoławcza 34.940,00 zł + 23% VAT.


3. Nieruchomość wśród podobnych działek niezabudowanych, kształt prostokątny, oznaczona numerem 1031 o powierzchni 1000 m² obr. 2, położona przy ul. Porcelanowej we Włodawie (Osiedle mieszkaniowe przy ul. Cegielnia), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. KW LU1W/00016840/5.

Cena wywoławcza 34.800,00 zł + 23% VAT.


4. Nieruchomość wśród podobnych działek niezabudowanych, kształt prostokątny, oznaczona numerem 1032 o powierzchni 1000 m² obr. 2, położona przy ul. Porcelanowej we Włodawie (Osiedle mieszkaniowe przy ul. Cegielnia), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. KW LU1W/00016840/5.

Cena wywoławcza 34.800,00 + 23% VAT.


5. Nieruchomość wśród podobnych działek niezabudowanych, kształt prostokątny, oznaczona numerem 1039 o powierzchni 1000 m² obr 2, położona przy ul. Ceglanej we Włodawie (Osiedle mieszkaniowe przy ul. Cegielnia), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. KW LU1W.00016840/5.

Cena wywoławcza 34.800,00 zł + 23% VAT.


6. Nieruchomość wśród podobnych działek niezabudowanych, kształt regularny, oznaczona numerem 1040 o powierzchni 1000 m² obr 2, położona przy ul. Ceglanej we Włodawie (Osiedle mieszkaniowe przy ul. Cegielnia), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. KW LU1W.00016840/5.

Cena wywoławcza 34.800,00 zł + 23% VAT.


7. Nieruchomość wśród podobnych działek niezabudowanych, kształt prostokątny, oznaczona numerem 1049 o powierzchni 972 m² obr 2, położona przy ul. Ceglanej we Włodawie (Osiedle mieszkaniowe przy ul. Cegielnia), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. KW LU1W.00016840/5.

Cena wywoławcza 33.800,00 zł + 23% VAT.


8. Nieruchomość wśród podobnych działek niezabudowanych, kształt regularny, oznaczona numerem 1052 o powierzchni 1386 m² obr 2, położona przy ul. Glazurowej we Włodawie (Osiedle mieszkaniowe przy ul. Cegielnia), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. KW LU1W.00016840/5.

Cena wywoławcza 50.900,00 zł + 23% VAT.


9. Nieruchomość wśród podobnych działek niezabudowanych, kształt regularny, oznaczona numerem 1053 o powierzchni 1386 m² obr 2, położona przy ul. Glazurowej we Włodawie (Osiedle mieszkaniowe przy ul. Cegielnia), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. KW LU1W.00016840/5.

Cena wywoławcza 50.900,00 zł + 23% VAT.


10. Nieruchomość wśród podobnych działek niezabudowanych, kształt regularny, oznaczona numerem 1054 o powierzchni 1387 m² obr 2, położona przy ul. Glazurowej we Włodawie (Osiedle mieszkaniowe przy ul. Cegielnia), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. KW LU1W.00016840/5.

Cena wywoławcza 48.200,00 zł + 23% VAT.


11. Nieruchomość wśród podobnych działek niezabudowanych, kształt regularny, oznaczona numerem 1055 o powierzchni 1500 m² obr 2, położona przy ul. Glazurowej we Włodawie (Osiedle mieszkaniowe przy ul. Cegielnia), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. KW LU1W.00016840/5.

Cena wywoławcza 50.800,00 zł + 23% VAT.


12. Nieruchomość wśród podobnych działek niezabudowanych, kształt regularny, oznaczona numerem 1058 o powierzchni 1632 m² obr 2, położona przy ul. Ceramicznej we Włodawie (Osiedle mieszkaniowe przy ul. Cegielnia), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. KW LU1W.00016840/5.

Cena wywoławcza 55.300,00 zł + 23% VAT.


13. Nieruchomość wśród podobnych działek niezabudowanych, kształt regularny, oznaczona numerem 1060 o powierzchni 1311 m² obr 2, położona przy ul. Ceramicznej we Włodawie (Osiedle mieszkaniowe przy ul. Cegielnia), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. KW LU1W.00016840/5.

Cena wywoławcza 45.600,00 zł + 23% VAT.


14. Nieruchomość wśród podobnych działek niezabudowanych, kształt regularny, oznaczona numerem 1061 o powierzchni 1311 m² obr 2, położona przy ul. Glazurowej we Włodawie (Osiedle mieszkaniowe przy ul. Cegielnia), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. KW LU1W.00016840/5.

Cena wywoławcza 45.600,00 zł + 23% VAT.


15. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem 2438/7 o powierzchni 2904 m² obr. 1 położona we Włodawie przy ul. Lotniczej, kształt nieregularny, zakrzaczona, budynek małej kubatury do rozbiórki, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włodawa położona na terenie zabudowy jednorodzinnej i usług nieuciążliwych. KW LU1W/00024884/4.

Cena wywoławcza 45.000,00 zł. + 23% VAT.


Nieruchomości wystawione do przetargu są wolne od obciażeń i zobowiazań.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej dla licytowanej nieruchomości w terminie do dnia 13.10.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie, w Banku PEKAO S. A. I Oddział we Włodawie 71 1240 2249 11110010 2932 7158.


Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.


Cenę osiągniętą w przetargu po odliczeniu wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie w Banku PEKAO S. A. I Oddział we Włodawie Nr 36 1240 2249 11110010 2899 3235 najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41 pok. Nr 11 i 12 w godz. 730-1530 (poniedziałek - piątek), tel. /0-82/ 5721 444 wew. 21 lub 23, fax /0-82/ 5722 454.Kontakt:
Urząd Miasta Włodawa
tel: /0-82/ 5721 444 wew. 23

  • powierzchnia: 1000 m2
  • powierzchnia działki: 1000 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek