wynajem • działka • rekreacyjna


lubelskie • Zbereże


500 PLN
118 €
104 £
140 $
  • 3 350
0 zł
0 €
0 £
0 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Zarządzenie Nr 82/2017

Wójta Gminy Wola Uhruska

z dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład mienia komunalnegoNa podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1857), art. 13 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/53/2003 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości wraz z późn. zm. - zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej 3 lat część nieruchomości wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Wola Uhruska wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wola Uhruska w terminie 21 dni od dnia wydania zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik

do Zarządzenia Nr 82/2017

Wójta Gminy Wola Uhruska

z dnia 7 grudnia 2017 r.

Wykaz zabudowanych nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego

Gminy Wola Uhruska przeznaczonych do najmu


(Tabela w zdjeciu)Kontakt:
Urząd Gminy Wola Uhruska
tel: (0-82) 5 915 003

  • powierzchnia: 3350 m2
  • powierzchnia działki: 3350 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek