• Nieruchomości woj. Lubelskie

219 839 PLN (4 580 PLN/m²) na sprzedaż

Świdnik, Marii Curie-Skłodowskiej (Lubelskie)
Brak zdjęcie dla tego ogłoszenia

Mieszkanie 2 pokojowe

 • Pokoje2
 • Łazienki1
 • Powierzchnia48.00m²
 • Rodzaj Mieszkanie
 • Cena 219 839 PLN
 • MiastoŚwidnik
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

O G Ł O S Z E N I EBurmistrz Miasta Świdnik

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony1. Na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9, położonego na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym o 3 kondygnacjach nadziemnych, znajdującego się przy ul. Skłodowskiej 3 w Świdniku, o powierzchni 48,40 m2. W skład lokalu wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC oraz przedpokój. Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest w obrębie 0001 - Miasto Świdnik na działce 1265/5, o powierzchni 407 m2, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00093109/0.

Powyższy lokal stanowi własność Gminy Miejskiej Świdnik. Z lokalem związany jest udział 4840/105376 części w prawie współwłasności wspólnych części budynku i innych urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takim samym udziałem w prawie własności działki 1265/5.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik działka nr 1265/5, położona przy ul. Skłodowskiej 3 w Świdniku, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o wysokiej intensywności zabudowy.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie istnieją ograniczenia w jej rozporządzaniu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), upłynął 07.05.2021 r.

2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 w Świdniku, w sali plenarnej nr 016 (na parterze), dnia 18.06.2021 r., o godz. 10.00.

1) Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosi 219 839,00 zł,

2) Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej,

3) Wadium w podanej wysokości winno być wniesione w formie pieniężnej przelewem na konto Urzędu Miasta Świdnik nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX495 w terminie do dnia 15.06.2021 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu pieniędzy na konto depozytów Urzędu Miasta Świdnik.

3. Informacje dodatkowe:

1) Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży,

2) Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane,

3) Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,

4) Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi,

5) Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości,

6) Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomość zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

7) W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu,

8) Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Świdnik,

9) Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami, płatnym w wyżej wymienionym terminie,

10) Treść ogłoszenia dostępna jest na stronach internetowych: , oraz a także na tablicy ogłoszeń na II piętrze budynku Urzędu Miasta Świdnik, obok pokoju nr 213.

11) Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości, Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego, II piętro, pokój 213, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 w Świdniku, w godzinach pracy urzędu, tel. XXXXXXXX672, e-mail: ,

12) Burmistrz Miasta Świdnik ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,

13) Lokal będzie można oglądać w dniu 01.06.2021 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.Kontakt:
Urząd Miasta Świdnik
tel: XXXXXXXX672

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 7287/3186/OMS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14333255
 • Liczba łazienek: 1
 • Liczba pokoi: 2
 • Liczba pięter: 2 Piętro: 2

Mapa

Lubelskie, Świdnik, Marii Curie-Skłodowskiej
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX672
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Mieszkanie z rynku wtórnego na sprzedaż Świdnik Marii Curie-Skłodowskiej

nieruchomosci-lubelskie-24.pl / 14333255


219 839 PLN

4 580 zł/m²
Świdnik, Marii Curie-Skłodowskiej

AMK Portal

+48817517672

Główne cechy:

 • Powierzchnia 48.00m²
 • Pokoje 2
 • Łazienki 1

Opis - Mieszkanie 2 pokojowe

O G Ł O S Z E N I EBurmistrz Miasta Świdnik

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony1. Na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9, położonego na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym o 3 kondygnacjach nadziemnych, znajdującego się przy ul. Skłodowskiej 3 w Świdniku, o powierzchni 48,40 m2. W skład lokalu wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC oraz przedpokój. Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest w obrębie 0001 - Miasto Świdnik na działce 1265/5, o powierzchni 407 m2, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00093109/0.

Powyższy lokal stanowi własność Gminy Miejskiej Świdnik. Z lokalem związany jest udział 4840/105376 części w prawie współwłasności wspólnych części budynku i innych urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takim samym udziałem w prawie własności działki 1265/5.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik działka nr 1265/5, położona przy ul. Skłodowskiej 3 w Świdniku, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o wysokiej intensywności zabudowy.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie istnieją ograniczenia w jej rozporządzaniu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), upłynął 07.05.2021 r.

2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 w Świdniku, w sali plenarnej nr 016 (na parterze), dnia 18.06.2021 r., o godz. 10.00.

1) Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosi 219 839,00 zł,

2) Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej,

3) Wadium w podanej wysokości winno być wniesione w formie pieniężnej przelewem na konto Urzędu Miasta Świdnik nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX495 w terminie do dnia 15.06.2021 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu pieniędzy na konto depozytów Urzędu Miasta Świdnik.

3. Informacje dodatkowe:

1) Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży,

2) Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane,

3) Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,

4) Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi,

5) Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości,

6) Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomość zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

7) W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu,

8) Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Świdnik,

9) Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami, płatnym w wyżej wymienionym terminie,

10) Treść ogłoszenia dostępna jest na stronach internetowych: , oraz a także na tablicy ogłoszeń na II piętrze budynku Urzędu Miasta Świdnik, obok pokoju nr 213.

11) Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości, Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego, II piętro, pokój 213, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 w Świdniku, w godzinach pracy urzędu, tel. XXXXXXXX672, e-mail: ,

12) Burmistrz Miasta Świdnik ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,

13) Lokal będzie można oglądać w dniu 01.06.2021 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.Kontakt:
Urząd Miasta Świdnik
tel: XXXXXXXX672


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 7287/3186/OMS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14333255
 • Liczba łazienek: 1
 • Liczba pokoi: 2
 • Liczba pięter: 2 Piętro: 2