• Nieruchomości woj. Lubelskie

379 000 PLN ARCHIWALNA

Niemce, Nasutów (Lubelskie)

Działka rekreacyjna

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia 4400m2
  • Rodzaj Działka rekreacyjna
  • Cena 379 000 PLN
  • Miasto-
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy


W naszej ofercie znajduje się interesująca działka budowlana położona w Nasutowie (gm. Niemce) . Prezentowana nieruchomość o całkowitej powierzchni 4400 mkw , mieści się w pierwszej linii zabudowy , bezpośrednio przy asfaltowej drodze gminnej.
W skład oferowanego gruntu wchodzi działka budowlana o powierzchni 4400 mkw , pozostałą część stanowi teren rolny. Nieruchomość jest bardzo ustawna, a jej wymiar 35,5 m szerokości i 140 m długości, dają Państwu dużą dowolność w zagospodarowaniu tej przestrzeni. Niewątpliwym atutem nieruchomości jest piękny naturalny zbiornik wodny o powierzchni 1000 mkw , usytuowany w zacisznym i urokliwym zakątku działki.

Dostępne media:

woda
prąd

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego budowlana część działki została oznaczona jako teren zabudowy zagrodowej (MR) o ustaleniach
dopuszcza się podział na nowo wydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1800m² w granicach terenu MR;
minimalną szerokość nowo wydzielanej działki ustala się na 25 metrów; dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległościach od granicy działki zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25% powierzchni działki;
niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;
ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:
a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,
b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,
c) wysokość kalenicy do 9 metrów,
d) dach o połaciach symetrycznych nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp. z wyłączeniem obiektów gospodarczych dla których dopuszcza się połacie jednospadowe,
e) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,
f) pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest,
dopuszcza się realizację na terenach MR:
- w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu,
-zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML),
- zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN)
- usług komercyjnych (według warunków jak dla terenów U), z warunkiem, że zwarty obszar terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 5.000m² na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej, wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz nasadzenia zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji obiektów; dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych, a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych. Wyklucza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz realizacji obiektów i urządzeń o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta obiektu;
obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;
w przypadku obszarów objętych ochroną konserwatorską obowiązują odrębne zasady jak w § 4.

Nieruchomość jest świetnie skomunikowana i jest bardzo dobrze zlokalizowana. Oddalona jest jedynie 16 km od centrum Lublina, gdzie bez problemu dotrą Państwo również komunikacją miejską, bowiem w niedalekiej odległości od działki znajduje się przystanek MPK - linia nr 24 . Ponadto w pobliżu oferowanej nieruchomości mieszczą się sklep spożywczy, szkoła podstawowa, przedszkole, kościół i wiele innych.

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację działki. Zachęcam także do zapoznania się z innymi ofertami gruntów budowlanych dostępnych na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Anna Lis
tel.: XXXXXX846
e-mail: anna.lis @alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5
20-807 Lublin


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Pokaż więcej

Szczegóły oferty

Mapa

Lubelskie, Niemce, Nasutów ,
Anna Lis

Anna Lis

+48XXXXXX846
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.